ติดต่อเรา

: สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า

: 395 หมู่ 9 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

: โทรศัพท์ 055-489072

: สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า