ข้อมูลด้านการเกษตรของอำเภอฟากท่า

อำเภอฟากท่าประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่
1. ตำบลฟากท่า 11 หมู่
2. ตำบลสองคอน 9 หมู่
3. ตำบลบ้านเสี้ยว 6 หมู่
4. ตำบลสองห้อง 5 หมู่