ข้อมูลด้านการเกษตรของตำบล

  ตำบลฟากท่า

  ตำบลสองคอน

  ตำบลบ้านเสี้ยว

  ตำบลสองห้อง