ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คำสั่งสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 Young Smart Farmer (YSF Uttaradit)

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 Young Smart Farmer (YSF Uttaradit)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
แผนจัดประชาคมขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66

แผนจัดประชาคมขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
มวนตัวห้ำ แมลงที่เป็นมิตร Natural Enemy

มวนตัวห้ำ แมลงที่เป็นมิตร Natural Enemy

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ผัก-ผลไม้ GI ยกระดับแบรนด์สินค้าชุมชนช่วยเพิ่มมูลค่า การันตีคุณภาพ

ผัก-ผลไม้ GI ยกระดับแบรนด์สินค้าชุมชนช่วยเพิ่มมูลค่า การันตีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
การทำลายต้นเป็นโรคและการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

การทำลายต้นเป็นโรคและการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ข่าวเตือนภัยการเกษตร

ข่าวเตือนภัยการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
ขอเชิญชวน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

ขอเชิญชวน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำปี 2565

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวส่งเสริมการเกษตร
Read More
1 2 3 10