ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าประจำวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 Young Smart Farmer (YSF Uttaradit)
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าประจำวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
แผนจัดประชาคมขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
มวนตัวห้ำ แมลงที่เป็นมิตร Natural Enemy
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผัก-ผลไม้ GI ยกระดับแบรนด์สินค้าชุมชนช่วยเพิ่มมูลค่า การันตีคุณภาพ
การทำลายต้นเป็นโรคและการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ข่าวเตือนภัยการเกษตร
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565
ขอเชิญชวน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำพฤหัสบดี วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำปี 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกษตรหมู่บ้าน (กม.)
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
ทรงพระเจริญ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ปลดล็อกกัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้?
ระวัง หนอนเจาะฝักมะขาม ในมะขาม

ระวัง หนอนเจาะฝักมะขาม ในมะขาม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระวัง หนอนเจาะฝักมะข...
Read More
ระวัง เพลี้ยไฟ ในข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ระวังด้วงหมัดผักและหนอนกระทู้ผักผในพืชผักตระกูลกะหล่ำ
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรประจำวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปงานสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรประจำวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วมงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ และงานสับปะรดหวานและของดีห้วยมุ่น วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มารู้จักพืชกระท่อมกันเถอะ
แหนแดงแห้งทดแทนปุ๋ยเคมีในแปลงพืชผัก
การป้องกันและปรับปรุงรักษาดินให้มีคุณภาพ
ไม้ผล ไม้ยืนต้นการปลูก และดูแล “มะม่วง”
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภารแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
ระวัง โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) Colletotrichum gloeosporioides ในหอมแดง, หอมหัวใหญ่
เข้าหน้าฝนแล้ว.. มารู้จัก..เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทยกัน …
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การปลูกไม้ผล และ ไม้ยืนต้นบนพื้นที่ดินเค็ม
การปลูกและดูแลมะขามหวาน
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ พิชิตปุ๋ยแพง
วัตถุอันตรายการเกษตร ปลอมสังเกตอย่างไร
เมล็ดพันธุ์ปลอมปน สังเกตอย่างไร มาดูกัน
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าประจำวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
ข่าวเตือนภัยการะบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565
ด่วน !!! แจ้งเกษตรกรที่ปลูกปาล์ม ให้รีบดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ฯ ปี 64-65
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
กระท่อม 5 หลักความสำเร็จ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
ผลไม้ไทย ช่วงไหน? กินอะไรดี? รู้หรือไม่?   กินผลไม้ตามฤดูกาล
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี
“กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งมอบต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี”
ระวัง!!! โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายในพริก
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565
ระวัง โรคเหี่ยว (เชื้อรา Fusarium oxysporum) Fusarium oxysporum
ระวัง แมลงหวี่ขาว ในพริก

ระวัง แมลงหวี่ขาว ในพริก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระวัง แมลงหวี่ขาว ใน...
Read More
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
ระวัง หนอนแมลงวันชอนใบ ในพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น กวางตุ้ง คะน้า)
ประโยชน์ครอบจักรวาล ของ “หญ้าแฝก”
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565
ชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือ มะระหวาน) เสี่ยงเจอ 2 โรคพืช
ระวัง โรคใบจุดหรือใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora lactucae-sativa) ในผักสลัด
การใช้สารไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
เกษตรกรต้องรู้ ไกลโฟเซตสารกำจัดวัชพืชที่จำกัดการใช้
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ Tomato Leafminer
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
หลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์…มีประโยชน์แตกต่างจากปุ๋ยเคมีอย่างไร
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
มาทำความรู้จัก “จอกหูหนูยักษ์” ปีศาจเขียว ภัยเงียบที่ต้องกำจัด
ระวังโรครากเน่าและโคนเน่า              (เชื้อรา Sclerotium rolfsii) ในพริก
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
ระวัง หนอนกระทู้ผัก ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
ระวัง!!! แมลงหวี่ขาวยาสูบ ในมะเขือเปราะ
สรุปข่าวส่งเสริมเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ระวัง!! โรคผลเน่าทุเรียนทำลายผลในเปลือก ระบาดหนักหลังเก็บเกี่ยว
ทำปุ๋ยใช้เองไม่ง้อปุ๋ยแพง !!

ทำปุ๋ยใช้เองไม่ง้อปุ๋ยแพง !!

ข่าวประชาสัมพันธ์
#ทำปุ๋ยใช้เองไม่ง้อป...
Read More
ระวัง!! “ด้วงแรดมะพร้าว” ในมะพร้าว

ระวัง!! “ด้วงแรดมะพร้าว” ในมะพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระวัง!! "ด้วงแรดมะพร...
Read More
มวนเพชฆาต assassin bug
ระวัง!! 4 ศัตรูพืชรุมกินโต๊ะถั่วเขียว

ระวัง!! 4 ศัตรูพืชรุมกินโต๊ะถั่วเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์
จากสภาพอากาศแห้งแล้ง...
Read More
เตือนการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในมันสำปะหลัง
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง ในพริก
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ในพืชตระกูลส้ม เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด
วิธีใส่ปุ๋ย…ด้วยพืชปุ๋ยสด
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข้าวโพดหลังนา >>>สู้ภัยแล้ง<<<
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ค...
Read More
ข่าวเตือนภัยการเกษตร

ข่าวเตือนภัยการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เกษตรกรผู้ปลูกพริก...
Read More
เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH)
รู้หรือไม่!! “ไข่ผำ” ว่าที่ซูเปอร์ฟู้ด (superfood) ก็สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริมได้เช่นกัน
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
รับมือภัยแล้ง ปี 2565 พืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565
ข้อกำหนด 8 ข้อ เพื่อได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จากกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armymorm)
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช โรคราน้ำค้าง ในพืชตระกูลแตง
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยแป้งในมะม่วงหิมพานต์
โรคหอมเลื้อยในหอมแดง (Shallots) ลักษณะอาการโรคแอนแทรคโนสในหอมแดง (Anthracnose)
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ด้วงหมัดผักในพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษร ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า ประจำวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวส่งเสริมการเกษตร ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564
สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า เตือนภัยหนอนคืบสีเทาระบาดในแปลงมะขาม
วิธีทำกับดักล่อผีเสื้อกลางคืน

วิธีทำกับดักล่อผีเสื้อกลางคืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เครดิต : คุณบุญแทน เ...
Read More
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด